[NL]

En dan win je gewoon even de Isus Fashion Award!

Ik ben ontzettend dankbaar voor de kans om goudleer op de kaart te zetten met prachtige accessoires. Goudleer is nog onbekend bij het grote publiek, en wat is er mooier dan dit unieke materiaal te presenteren in mode-accessoires? Iedereen die deze stukken draagt, is een wandelende reclame.

Mijn doel is om het ambacht van goudleer te behouden, en deze award helpt enorm bij het verwezenlijken van mijn missie! Het was geweldig om te zien hoe enthousiast het publiek was over mijn collectie schoenen en tassen.

Uiteraard wil ik ieder een bedanken die dit mogelijk heeft gemaakt:

  • De modellen die de tassen en schoenen zo prachtig hebben gepresenteerd.
  • De juryleden Patricia Paay, Maik de Boer, Carolien Ter Linden, Regilio Tuur en Maureen Powel voor hun positieve feedback.
  • De organisatoren en medewerkers: Jan-Willem Breure, Ramesh Tielak, Arash Bita, William Osei Bonsu, Evelina Anglickaite, Ray Blinker en Aurora Koteva.
  • En natuurlijk hoofdsponsor Salar Azimi.

Trots laat ik weten dat ik ook zal deelnemen aan de Septimius Awards 2024. Op naar nog meer mooie momenten en erkenning voor goudleer!

Wat is goudleer? Goudleer, dat zijn oorsprong vindt in de 6e eeuw, is leer waarop een goudglans wordt aangebracht. Deze glans wordt verkregen door bladzilver op het leer aan te brengen en het daarna te voorzien van een gele vernislaag. Goudleer is dus geen verguld leer, zoals de naam doet vermoeden.

Bedankt voor alle steun!

Goudleeratelier Van Soest

[EN]

And then you just go and win the Isus Fashion Award!

I am incredibly grateful for the opportunity to put gilt leather on the map with beautiful accessories. Gilt leather is still unknown to the general public, and what better way to showcase this unique material than through fashion accessories? Everyone who wears these pieces becomes a walking advertisement.

My goal is to preserve the craft of making gilt leather, and this award greatly helps in achieving my mission! It was amazing to see how enthusiastic the audience was about my collection of shoes and bags.

Of course, I want to thank everyone who made this possible:

  • The models who showcased the bags and shoes so beautifully.
  • The jury members Patricia Paay, Maik de Boer, Carolien Ter Linden, Regilio Tuur, and Maureen Powel for their positive feedback.
  • The organizers and staff: Jan-Willem Breure, Ramesh Tielak, Arash Bita, William Osei Bonsu, Evelina Anglickaite, Ray Blinker, and Aurora Koteva.
  • And of course, main sponsor Salar Azimi.

I am proud to announce that I will also participate in the Septimius Awards 2024. Here’s to more wonderful moments and recognition for gilt leather!

What is gilt leather? Gilt leather, originating in the 6th century, is leather onto which a golden sheen is applied. This sheen is achieved by applying silver leaf to the leather and then covering it with a yellow varnish. So, gilt leather is not gilded leather, as the name might suggest.

Thank you all for your support!

Goudleeratelier Van Soest