Restauratie goudleer koninklijke stoelen

Ontzettend trots en blij ben ik met het eindresultaat van de restauratie van drie prachtige met goudleer bekleedde koninklijke stoelen.

Als eerste heb ik de zuurgraad, het ammoniak gehalte en zwaveldioxide bepaald. Met deze gegevens heb ik een conserveringsplan opgesteld.

Het leer heb ik behandeld met een dressing, die is ontwikkeld door het centraal laboratorium en later doorontwikkeld door mijn vader H.A.B van Soest. In deze dressing zit een buffer die de PH waarde weer heeft hersteld.

De scheuren en gaten heb ik opgevuld met plantaardig gelooid leer. Dit is met een speciale lijm verlijmd zodat dit bij een volgende restauratie weer makkelijk verwijderd kan worden.

Gaten opgevuld met neutraal leer
Achterkant opgevuld met nieuw leer en gedoubleerd met Tercal

De stukken nieuw leer heb ik daarna gedoubleerd met tercal voor extra stevigheid omdat de stoelen nog in gebruik zijn.

In mijn werk is het conserveren het belangrijkste onderdeel. Hierna komt pas het restaureren als dit echt noodzakelijk is.

Bij deze restauratie heb ik gekozen om de gaten en randen op te vullen met neutraal leer dat het originele goudleer versterkt.